Angelababy: Nếu tôi nghỉ đóng phim thì mọi người kiếm ai để chê bai?

Saostar 6 tháng trước

Sau khi nghe chia sẻ của Angelababy, dàn khách mời tại chương trình ai nấy đều cảm thấy cô nàng rất mạnh mẽ đồng thời tặng cô tràng pháo tay khen ngợi.