Thập kỷ chuyển mình của phim Việt trên sóng giờ vàng VTV

Zing 3 tuần trước

Thập kỷ vừa qua đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của phim Việt trên sóng giờ vàng, từ bị khán giả quay lưng đến được yêu thích và thu quảng cáo hàng trăm tỷ đồng.