Bỏ qua việc Captain America nhấc được Mjolnir, vì sao anh tạo được sấm mới là vấn đề

Saostar 6 tháng trước

Nếu như những lời Odin nói là đúng, thì làm sao Captain America có thể tạo ra được sấm sét sau khi nhấc chiếc của Mjolnir?

Trái ngược với Thor, Chris Hemsworth khá cay cú khi Captain America nhấc được chiếc búa Mjolnir

Saostar 7 tháng trước

Trong trận chiến cuối cùng, 3 anh hùng Captain America, Iron Man và Thor đã đương đầu với Thanos. Chính nhờ việc Cap nhấc được chiếc bùa Mjolnir đã giúp cho thần sấm Thor may mắn sống sót.