Hoàng Mập: 'Nhiều NSX phim nói quá về doanh thu trăm tỷ'

Zing 6 ngày trước

Hoàng Mập khẳng định ở Việt Nam có rất nhiều câu chuyện hậu trường về sản xuất phim, trong đó có sự gian dối.