Phòng chiếu thoát ế của CGV – Giới trẻ Việt hưởng ứng như thế nào?

Moveek 2 tháng trước

Từ ngày 11 – 30/11/2019, Công ty CJ CGV Việt Nam (CGV) triển khai chương trình “Đi 1 về 2, tháng xem phim thoát ế” tại 40 cụm rạp trên cả nước.