'The End of the Fucking World 2' - Sự trưởng thành kỳ quặc

Saostar 2 tuần trước

Hành trình điên rồ của James và Alyssa đã trở lại, vừa dữ dội mà dịu êm vừa hài hước lẫn kinh dị. Hai đứa trẻ nổi loạn giờ đã trưởng thành để đi đến cái đích cuộc đời.

[REVIEW] The End of the Fucking World 2 – Sự khác biệt... "kỳ quặc"

Moveek 2 tuần trước

The End of the Fucking World mùa 2 thay đổi nhiều so với phần 1.