Tạo hình gây thất vọng của Trịnh Sảng và Hầu Minh Hạo trong "Thiện nữ u hồn"

Saostar 2 tháng trước

Tạo hình của Trịnh Sảng và Hầu Minh Hạo bị chê là không đúng chất của Thiện nữ u hồn.