ANH THẦY NGÔI SAO - Cảnh quay vắt kiệt sức của Huyme và Miu Lê | Khởi chiếu: 30.08.2019