TRU TIÊN - TEASER TRAILER | JADE DYNASTY | KHỞI CHIẾU 20.09.2019

Họp báo 'Tru tiên': Tiêu Chiến thay đổi ngoạn mục, thoát khỏi hình ảnh của Ngụy Vô Tiện

Saostar 4 tháng trước

Sau Trần tình lệnh, Tiêu Chiến thành công vươn lên trở thành nam nghệ sĩ tuyến một, trở thành minh tinh lưu lượng. Hiện tại lịch trình của Tiêu Chiến đã sắp xếp kín, vừa đóng phim vừa tham gia chương trình tống nghệ,...