TƯƠI LÊN ĐI MR LEE | MAIN TRAILER | KHỞI CHIẾU 13.09.2019