Cuộc sống của Minh Nhí và con nuôi ở nhà phố hơn 400m2