Diễn xuất của Trọng Hùng trong 'Sinh tử' bị khán giả chỉ trích