Thanh Hằng đóng cảnh hôn Chi Pu trong "Chị chị em em"