Shanghai Fortress (Pháo đài Thượng Hải)

10 phim 'bom xịt' năm 2019

VNExpress 2 tháng trước

"Long ấn cơ mật", "Đại chiến âm dương" của Thành Long thành "bom xịt" khi doanh thu chưa bằng nửa kinh phí, "Dark Phoenix" là hồi kết thất vọng cho các X-Men.